Nem Itáliában kell keresni az igazi rómaiakat, hanem Romániában.

A Római Birodalomról mindannyian tanulunk az általános iskolában. Persze többet tudunk a fénykorról- és valljuk be, többet tud erről a történelemtudomány is. A birodalom hanyatlása a barbárokkal való folyamatos csatározásról szólt, egy időben sűrűn váltották egymást a császárok, több részre szakadt a birodalom, és a központot is áthelyezték.

A kora középkor esetében ma már egyre ismertebbé válik a "kitalált történelem" elmélete, ami szerint több száz évet csak úgy betoldottak a históriások a történelemírások. Igaz vagy sem- nem könnyű bizonyítékokat találni arról az időszakról, mert a magas színvonalú római közigazgatáshoz, a sok irásos emlékhez képest óriási volt az új Európa elmaradása.

Káosz és erőszak uralkodott, keveredtek a népek, eltűntek a régi istenségek. Az újonnan megjelent nemzetek elitjéből lettek az új országok vezetői, akik többé vagy kevésbé merítettek a római kultúrából, átvették a vallást is. Ám mégsem lettek az igazi római világ örökösei. És valljuk be, a mai Olaszország lakói sem tűnnek annak.

Egyes kutatók szerint a kavarodás során nem csak Bizánc irányába helyeződtek át római központok, ám Róma legjobbjai nem Ázsiába tartottak, hanem Európa szívébe. Igen, a mai Magyarország felé indultak el- ennyi erővel akár mi is lehetnénk a rómaiak leszármazottai. Ám erről szó sincs, a több ezer éve a Kárpát-medencében élő, nagyon határozott magyar nép felett nem vehették át az irányítást. Érdekes, hogy Európában annyira egyedi a nyelvünk, a kultúránk- mert mi képesek voltunk megőrizni a saját, ősrégi hagyományainkat, ami közeli rokonságban van a sumér-inka kultúrával.

Szóval az erre húzódó római elit más irányba indult. A mai Románia területén kötöttek ki- ugyan miért gondolná bárki, hogy véletlen, az ország neve miért hasonlít annyira Rómára? Bizony nagyon erős genetikai rokonság mutatható ki! A sokak által kétkedéssel fogadott dák-román kapcsolat viszont tényleg butaság, még ha volt is némi keveredés. Bukarest neve a Rómában használatos italogót nyelven Új menedéket jelent, Ploiesti neve pedig lefordítva Keleti fórum.

Ám mondjuk ki, a mai román közélet láttán aligha kell a római örökséget fellelnünk. Ennek egyszerű az oka: az új európai berendezkedést uraló germán népek tűzzel-vassal irtották a római kultúrát, és bizony Romániáig is eljutottak. Ezért volt, hogy alig volt komolyan vehető ország ott egészen sokáig. Elvették a múltjukat, történelmüket, és ma már ők maguk sem tudják, honnan jöttek.

Vannak-e mégis jelek? Igen, természetesen. Például gondoljunk arra, hogy mindmáig jellemző rájuk a megalománia. Emlékezzünk Nicolae Ceausescu gigantikus építményeire, amelyek római léptékkel is óriásiak! És persze van még valami... A hagyományos magyar-román ellentét. Honnan indult? Ez bizony ókori örökség, amikor a mai románok elődei, a rómaiak ezerszer keltek birokra a hun-magyar birodalommal, ám nem tudtak mit kezdeni velük. A gyűlölködés megmaradt- nem tudjuk miért, minek, pedig nincs semmi értelme ma már. 

Tényleg jobban járnánk, ha egyszer rendeznénk ezeket a régi, közös dolgokat. Csak az a baj, hogy akik eddig mindent megtettek azért, hogy elhazudják az egykori római történelemnek ezt a szakaszát, ugyanazok, akik a dicsőséges magyar históriát hamisítják meg. Így aztán titokban maradnak ezek a régi, fontos tények.

Amikor a nevedben közzéteszel valamit, az elsősorban nem a világról árul el sokat, hanem rólad. Megosztás tehát saját felelősségre!