Az elhallgatott tények közül egyik legmeglepőbb az, amit nagyjából száz éve fedezett fel egy tudós kutatás közben.

A történet onnan indul, hogy bő egy évszázada Asante Spiegelbutt professzor egy sivatagi barlangban egészen ősi papirusztekercseket talált. Néhány korai Biblia-töredék mellett hosszabb szövegek is előkerültek, de eleinte nem jött rá, milyen nyelven íródtak. Egy ott dolgozó munkatárs véletlenül láttam meg a tekercseket, és meglepve kiáltott fel: magyar nyelvű rovásírás volt rajtuk!

Néhány hónapnyi fordítás után állt össze a kép: az Ószövetség bizonyos részei voltak a tekercseken, magyar nyelven. Spiegelbutt professzor 1913-ban az Izraeli Tudományos Akadémia ülésén tartott előadást a felfedezéséről, ami nagy megdöbbenést okozott. Az összesereglett tudósok arra kérték a professzort, hogy egy ideig várjon a nyilvánosság tájékoztatásával, amíg hitelt érdemlően nem bizonyítják a tekercsek eredetiségét.

A hamarosan kitörő első világháború évei alatt viszont nem kedveztek az elmélyült munkának. Igazság szerint a többi tudós nem bánta volna, ha Spiegelbutt munkája feledésbe merül, ami alapjaiban rázta volna meg a történészek világát. Ő egy ideig türelmesen várt, aztán váratlan halála megakadályozta, hogy nyilvánosságra hozza eredményeit.

Manapság valószínűleg nagyon jól őrzött helyen vannak azok a tekercsek, amik a Szentírás magyarul, rovásírással született részeit tartalmazzák- ha léteznek még egyáltalán. Az viszont kétségtelen, hogy a magyar és a zsidó kultúra eme érdekes, korai kapcsolatát bizonyos mértékben számon tartják a beavatott izraeli szakemberek. Ha belegondolunk, érdekes az, mennyi zsidó származású magyar tudós dolgozott a világban- talán az egykori közös gyökerek miatt van bizonyos összhang a gondolkodásmódban.

Nyilván nagyon nehéz a tekercsek tudományos igényű vizsgálata nélkül feltárni, mikor és mennyi rész született magyarul a Bibliából. Találgatásokra nehéz alapozni ha komolyan akarunk beszélgetni a témáról, így ezzel kapcsolatban csak néhány furcsaságra hívnánk fel a figyelmet.

Ádám, Ábel vagy Mózes- ezek a nevek bizony hazánkban is előfordulhatnak. Noé leleményes megoldása az élőlények megmentéséről is az ómagyar bölcsek észjárását idézi. De ha az Újszövetség jut eszünkbe: biztos, hogy az INRI felirat Jézus keresztre feszítésekor egy latin mondat rövidítése volt? Nem pedig az volt eredetileg a szöveg, hogy "Ime Nézz Reám Istenem"?

De ismétlem, ezek csak elgondolkodtató felvetések. Szükség lenne az ősmagyar emlékekre, hogy biztosat mondhassunk. Ám nagyon izgalmas perspektíva lenne, ha sikerülne igazolni, a Biblia egy része vagy egésze már annak idején magyarul született. Érdekes lenne az összevetés a jóval később született fordításokkal... 

Azonban amíg a tekercsek elő nem kerülnek, addig is érezhetjük úgy, fontos és megbecsült nemzet tagjai vagyunk, és ennek megfelelően legyünk tisztességesek, bátrak és hűségesek a mindennapokban!

Amikor a nevedben közzéteszel valamit, az elsősorban nem a világról árul el sokat, hanem rólad. Megosztás tehát saját felelősségre!